Saturday, March 24, 2018

Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα: Κύματα συμπεριφοράς…


Η παρουσία μόλις λίγων αυτόνομων οχημάτων μπορεί να εξαλείψει το φαινόμενο του σταμάτα-ξεκίνα της ανθρώπινης οδήγησης, μαζί με τον σχετιζόμενο με αυτή κίνδυνο για ατυχήματα και αύξησης της κατανάλωσης των καυσίμων σύμφωνα με μια έρευνα. Το εύρημα δείχνει ότι η σχετική τεχνολογία της αυτόνομης οδήγησης των αυτοκινήτων μπορεί να είναι ακόμη πιο κοντά στη δημιουργία επανάστασης στον έλεγχο της κυκλοφορίας από όσο προηγουμένως νομίζαμε. [1] Η συμπεριφορά διαδίδεται σαν ένα κύμα. Χρειάζονται μόνο λίγα αυτόνομα αυτοκίνητα για να αλλάξει η κυκλοφορία. Χρειάζονται μόνο λίγοι ηλίθιοι για να καταστραφεί η ανθρωπότητα. Ο κατακλυσμός δεν είναι η εξαίρεση, είναι ο κανόνας. Ξανά και ξανά, η ηλιθιότητα κυριαρχεί. Ήμασταν άνθρωποι. Θα γίνουμε μηχανές. Σύντομα, όπως κάναμε πολλές φορές στο παρελθόν, θα καταστρέψουμε τον εαυτό μας. Οι δρόμοι θα είναι γεμάτοι με αυτόνομα αυτοκίνητα. Δεν θα υπάρχουν ατυχήματα. Τα πάντα θα είναι τέλεια. Τα πάντα θα είναι νεκρά…

(c) Φιλοσοφικά Τηλεγραφήματα - Φιλοσοφικός σχολιασμός της επικαιρότητας…

Philosophy Wire: Behavioral waves…


The presence of just a few autonomous vehicles can eliminate the stop-and-go driving of the human drivers in traffic, along with the accident risk and fuel inefficiency it causes, according to new research. The finding indicates that self-driving cars and related technology may be even closer to revolutionizing traffic control than previously thought. [1] Behavior propagates like a wave. It only takes a few autonomous cars to fix traffic. It only takes a few idiots to destroy mankind. The Cataclysm is not the exception, it is the rule. Over and over again, stupidity prevails. We were humans. We will be machines. Soon, as we did many times in the past, we will destroy our selves. The streets will be full of autonomous cars. There will be no accidents. Everything will be perfect. Everything will be dead…

(c) Philosophy WIRES - Commenting world news from philosophy's perspective…

Tuesday, March 20, 2018

Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα: Πολιτισμός με προβλήματα όρασης.


Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα του Σπύρου Κάκου [2018-03-20]: Ερευνητές στο QUT διερεύνησαν πώς η όραση μπορεί να επηρεάσει τη μάθηση των παιδιών και έδειξαν πως το 30 τοις εκατό των μαθητών στο τρίτο έτος που εξετάστηκαν είχαν προβλήματα στα μάτια τους τα οποία προβλήματα μπορούσαν να επηρεάσουν τις ακαδημαϊκές επιδόσεις τους. [1] Στο πλαίσιο ενός πολιτισμού που θεοποιεί αυτό που βλέπουμε, το να μην βλέπεις είναι πρόβλημα. Όμως κοίτα καλά. Μαθαίνεις αλήθεια όλα όσα βλέπεις; Που είναι το μηδέν; Που είναι το άπειρο; Που είναι οι παράλληλες γραμμές; Πότε ήταν η τελευταία φορά που είδες μια Ιδέα; Είμαστε πνεύματα που μπορούν να δουν τα πάντα. Κάνοντας κάτι παραπάνω από το απλά να βλέπουμε…

(c) Φιλοσοφικά Τηλεγραφήματα - Φιλοσοφικός σχολιασμός της επικαιρότητας…

Philosophy Wire: Visually impaired civilization.


Philosophy Wire by Spiros Kakos [2018-03-20]: QUT researchers have investigated how vision can affect a child's ongoing learning, with results showing 30 per cent of Year 3 students tested had uncorrected eye problems that could affect their academic performances. [1] In a civilization which believes only what it sees, not seeing is a problem. But take a close look. Do you really learn what you can see? Where is zero? Where is infinity? Where are the parallel lines? When was the last time you saw an Idea? We are spirits able to see everything. By doing something more than seeing…

(c) Philosophy WIRES - Commenting world news from philosophy's perspective…

Friday, March 16, 2018

Philosophy Wire: Modern Dark Ages: The plague of “freedom”…


Philosophy Wire by Spiros Kakos [2018-03-16]: "Freedom": The best excuse to masquerade the wrong as right. It was originally used to fight religion as an institution (for example, even though logic and empirical data make someone to say the universe should somehow have been created, people want to be "free" to tell whatever comes into their heads and claim that everything is done by pure chance and without reason) and now it is the turn of the fight against western society as a whole. People who to define their own sex in contradiction to logic and to their own nature. In the old days we had religion and science. Together. Inseparable. At some point the child left. And decided that it was better than the father. Science decided that it knows everything, forgetting from where it came from and its inherent limitations. At some point we will return to the Father. The prodigal does not want to give up his freedom. He just realized that he never had any because such a thing does not exist…

Related articles: “Modern Dark Ages: The plague of inconsistency

(c) Philosophy WIRES - Commenting world news from philosophy's perspective…

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...